16 พฤศจิกายน 2564
Life Rama 4-Asoke
  • Life Rama 4-Asoke

รายละเอียดโครงการ
Life Rama 4-Asoke

เจ้าของโครงการ
เอพี ไทยแลนด์(AP Thailand)

สถานที่ตั้งโครงการ
ซอยเจริญสุข เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
94,029.99 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2567

มูลค่าโครงการ
1,260 ล้านบาท

อาคารสูง 39 ชั้น