01 ธันวาคม 2564
ESCENT Ville Ayutthaya
  • ESCENT Ville Ayutthaya

รายละเอียดโครงการ
ESCENT Ville Ayutthaya

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถ.อโยธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โครงการ
4 ไร่ 76.3 ตร.ว.

เสร็จสมบูรณ์
272 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ
272 ล้านบาท

-