09 พฤศจิกายน 2563
MOCHIT COMPLEX TOWER B
  • MOCHIT COMPLEX TOWER  B

รายละเอียดโครงการ
MOCHIT COMPLEX TOWER B

เจ้าของโครงการ
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้งโครงการ
แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พื้นที่โครงการ
114,062.89 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
30 กันยายน 2566

มูลค่าโครงการ
1,112,800,000.00 บาทถ้วน

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคาร B  จำนวน 36 ชั้น