16 พฤศจิกายน 2564
Bumrungrad Soi1 Car Park Project
  • Bumrungrad Soi1 Car Park Project

รายละเอียดโครงการ
Bumrungrad Soi1 Car Park Project

เจ้าของโครงการ
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

สถานที่ตั้งโครงการ
สุขุมวิท 1/1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
9,926 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2565

มูลค่าโครงการ
161.99 ล้านบาท

ก่อสร้างอาคารจอดรถ