29 มิถุนายน 2560
The Room Sukhumvit 69
  • The Room Sukhumvit 69

รายละเอียดโครงการ
The Room Sukhumvit 69

เจ้าของโครงการ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
1593 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
42,803 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2559

มูลค่าโครงการ
530 ล้านบาท

อาคาร 27 ชั้น 1 อาคาร