29 มิถุนายน 2560
THE BASE Height Udonthani
  • THE BASE Height Udonthani

รายละเอียดโครงการ
THE BASE Height Udonthani

เจ้าของโครงการ
บริษัท พิวรรธนา จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
99 วัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง ตำบลหมากแข้ง อุดรธานี

พื้นที่โครงการ
25,505 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
307.50 ล้านบาท

อาคาร 14 ชั้น 1 อาคาร