17 กันยายน 2563
NATIONAL SCIENCE MUSEUM FUTURIUM
  • NATIONAL SCIENCE MUSEUM FUTURIUM

รายละเอียดโครงการ
NATIONAL SCIENCE MUSEUM FUTURIUM

เจ้าของโครงการ
กิจกรรมร่วมค้า เอสจีวีที จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
28,542.96 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
14 เดือน

มูลค่าโครงการ
470,000,000.00 ล้านบาท

-