29 มิถุนายน 2560
Central WestGate
  • Central WestGate

รายละเอียดโครงการ
Central WestGate

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
199/2 หมู่ 6 อำเภอบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน นนทบุรี

พื้นที่โครงการ
113,835 ตรม

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
537 ล้านบาท

Package 2 : Parking
อาคารจอดรถ 113,835 ตร.ม.
113,835 ตร.ม. ชั้น B2,B1,L1-L5,Roof
ชั้น B2, B1, L1-L5, Roof