29 มิถุนายน 2560
Aspire Ngamwongwan
  • Aspire Ngamwongwan

รายละเอียดโครงการ
Aspire Ngamwongwan

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

สถานที่ตั้งโครงการ
งามวงศ์วาน 47 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
1,458 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2560

มูลค่าโครงการ
513.00 ล้านบาท

คอนโด 28 ชั้น 2 อาคาร
อาคารจอดรถ 10 ชั้น 1 อาคาร
(ห้องพัก ชั้นที่ 2-28,ดาดฟ้า คสล.,หลังคาห้องเครื่อง
,ที่จอดรถหลังคา คสล.) และ Protection รอบอาคาร