09 มิถุนายน 2563
111 ประดิษฐ์มนูธรรม
  • 111 ประดิษฐ์มนูธรรม

รายละเอียดโครงการ
111 ประดิษฐ์มนูธรรม

เจ้าของโครงการ
บริษัท เค.อี111 จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
25,858.19 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
17 มิถุนายน 2564

มูลค่าโครงการ
228,000,000.00 ล้านบาท

อาคาร คสล. 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร