22 ธันวาคม 2563
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
  • ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เจ้าของโครงการ
สภาวิศวกร

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
10,044.19 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
15 เดือน

มูลค่าโครงการ
280,000,000 ล้านบาท

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน
อาคารที่จอดรถอัตโนมัติ  งาน Hardscape จำนวน 7 ชั้น