14 เมษายน 2563
BANGKOK UDON HOSPITAL
  • BANGKOK UDON HOSPITAL

รายละเอียดโครงการ
BANGKOK UDON HOSPITAL

เจ้าของโครงการ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
24,785.97 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
17 เดือน

มูลค่าโครงการ
249,500,000.00 ล้านบาท

อาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น  จำนวน 1 อาคาร