14 เมษายน 2563
RUAMJAI RAK HOSPITAL
  • RUAMJAI RAK HOSPITAL

รายละเอียดโครงการ
RUAMJAI RAK HOSPITAL

เจ้าของโครงการ
บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ซอยสุขุมวิท 62 ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
28,246 ตารางเมตร

เสร็จสมบูรณ์
14 เมษายน 2565

มูลค่าโครงการ
690,000,000.00 ล้านบาท

- อาคารโรงพยาบาล 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 132 เตียง
ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 34 คัน
- อาคารจอดรถยนต์ 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 195 คัน