29 มิถุนายน 2560
Central Plaza Salaya CDS
  • Central Plaza Salaya CDS

รายละเอียดโครงการ
Central Plaza Salaya CDS

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
99/19,99/20 หมู่ที่2 อำเภอสามพราน ตำบลบางเตย นครปฐม

พื้นที่โครงการ
35,708 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2557

มูลค่าโครงการ
203.00 ล้านบาท

อาคารห้างสรรพสินค้า คสล.
สูง 5ชั้น,ชั้นใต้ดิน 1ชั้น
1 อาคาร หลังคา คสล.