29 มิถุนายน 2560
Aspire Rattanathibet 2
  • Aspire Rattanathibet 2

รายละเอียดโครงการ
Aspire Rattanathibet 2

เจ้าของโครงการ
บริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
94,007 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
31 ธ.ค. 2558

มูลค่าโครงการ
840.00 ล้านบาท

คอนโด 25 ชั้น 2 อาคาร
อาคารจอดรถ 7 ชั้น 1 อาคาร
ห้องพัก ชั้นที่ 1-25 , ดาดฟ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาห้องเครื่อง , ที่จอดรถหลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก