13 กันยายน 2562
OASIS
  • OASIS

รายละเอียดโครงการ
OASIS

เจ้าของโครงการ
บริษัท แม็ก ฟิวเจอร์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถ.วิถาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

พื้นที่โครงการ
117,137 ตร.ม

เสร็จสมบูรณ์
16 กันยายน 2562 - 15 มิถุนายน 2564

มูลค่าโครงการ
909,500,000.00

อาคารสำนักงาน สูง 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น