16 กันยายน 2562
BANGKOK HOSPITAL RATCHASIMA
  • BANGKOK HOSPITAL RATCHASIMA

รายละเอียดโครงการ
BANGKOK HOSPITAL RATCHASIMA

เจ้าของโครงการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พื้นที่โครงการ
17,285.45 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
15 เดือน

มูลค่าโครงการ
198,800,000.00 บาท

ก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย อาคาร C (เพิ่มเติมชั้น 3-10) ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพ