13 กันยายน 2562
MEGABANGNA FOODWALK RENOVATION
  • MEGABANGNA FOODWALK RENOVATION

รายละเอียดโครงการ
MEGABANGNA FOODWALK RENOVATION

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
4,277.41 ตร.ม

เสร็จสมบูรณ์
12 เดือน

มูลค่าโครงการ
139,100,000.00

งานปรับปรุงซ่อมแซม FOOD WALK