18 กรกฎาคม 2562
THE TREE พัฒนาการ - เอกมัย
  • THE TREE พัฒนาการ - เอกมัย

รายละเอียดโครงการ
THE TREE พัฒนาการ - เอกมัย

เจ้าของโครงการ
บริษํท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนพัฒนาการ

พื้นที่โครงการ
41,726.76 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
21 เดือน

มูลค่าโครงการ
540,950,000.00 ล้านบาท

อาคารพักอาศัยสูง 29 ชั้น 1 อาคาร  จำนวนห้องพัก  697  Units