27 มิถุนายน 2562
CHIANGMAI 3 CONDOMINIUM
  • CHIANGMAI 3 CONDOMINIUM

รายละเอียดโครงการ
CHIANGMAI 3 CONDOMINIUM

เจ้าของโครงการ
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
33,921.97

เสร็จสมบูรณ์
15 ธ.ค. 2563

มูลค่าโครงการ
338,000,000 ล้านบาทถ้วน

อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารจอดรถสูง 4 ชั้น 1 อาคาร และอาคารสโมสร