03 เมษายน 2562
BENZ BKK GROUP
  • BENZ BKK GROUP

รายละเอียดโครงการ
BENZ BKK GROUP

เจ้าของโครงการ
บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถ.บางนาตราด กม.4.2

พื้นที่โครงการ
-

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
373,000,000.00 ล้านบาท

อาคารโชว์รูม+สำนักงาน 12 ชั้น 1 อาคาร