29 มีนาคม 2562
CY+FF RATTANATHIBET
  • CY+FF RATTANATHIBET

รายละเอียดโครงการ
CY+FF RATTANATHIBET

เจ้าของโครงการ
บริษัท รัตนาธิเบศร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
92,709.09 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
802,500,000.00 ล้านบาท

อาคารมิกซ์ยูส สำนักงาน+โรงแรม  44 ชั้น + ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร
จำนวนห้องพัก 411 Units