28 มิถุนายน 2560
Plum Phaholyothin 89 Phase 1-2
  • Plum Phaholyothin 89 Phase 1-2

รายละเอียดโครงการ
Plum Phaholyothin 89 Phase 1-2

เจ้าของโครงการ
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
พหลโยธิน 89-105 แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พื้นที่โครงการ
104,120

เสร็จสมบูรณ์
31 ก.ค. 2559

มูลค่าโครงการ
730.5 ล้านบาท

คอนโด 8 ชั้น 8 อาคาร
ที่จอดรถ ชั้นที่ 1 , ห้องพัก ชั้นที่ 2-8
ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก , หลังคากระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่
รวมงานเสาเข็ม