28 มิถุนายน 2560
Fuse Sense’ Bangkae
  • Fuse Sense’ Bangkae

รายละเอียดโครงการ
Fuse Sense’ Bangkae

เจ้าของโครงการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนพุทธมณฑล สาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

พื้นที่โครงการ
51,980 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
31 ส.ค. 2558

มูลค่าโครงการ
561.00 ล้านบาท

คอนโด 24 ชั้น 1 อาคาร
ที่จอดรถ ชั้นที่ 1, M , 2 , ห้องพัก ชั้นที่ 3-24
หลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก