28 มิถุนายน 2560
Aspire UdonThani
  • Aspire UdonThani

รายละเอียดโครงการ
Aspire UdonThani

เจ้าของโครงการ
บริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน โพศรี ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

พื้นที่โครงการ
23,257 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
28 ก.พ. 2558

มูลค่าโครงการ
203.00 ล้านบาท

คอนโด 8 ชั้น 2 อาคาร
ที่จอดรถ ชั้นที่ 1 , ห้องพัก ชั้นที่ 2-8
หลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก