19 มีนาคม 2562
LIFE SATHORN SIERRA
  • LIFE SATHORN SIERRA

รายละเอียดโครงการ
LIFE SATHORN SIERRA

เจ้าของโครงการ
AP ME8 Co.,Ltd.

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
131,077.53 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
1,895,000,000.00 ล้านบาท

อาคารชุดพักอาศัยสูง คสล. ขนาดใหญ่พิเศษ สูง 40 ชั้น
และ อาคารเพื่อการพาณิชย์ 1 ชั้น จำนวนห้องพัก 1,971 Units