29 มีนาคม 2562
CHAPTER CHULA-SAMYAN
  • CHAPTER CHULA-SAMYAN

รายละเอียดโครงการ
CHAPTER CHULA-SAMYAN

เจ้าของโครงการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสแตท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถ.สี่พระยา เขตบางรัก

พื้นที่โครงการ
17,450.37 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
มกราคม 2565 (27 เดือน)

มูลค่าโครงการ
297,000,000 ล้านบาท

อาคารพักอาศัย 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
จำนวนห้องพัก 181 Units