29 มิถุนายน 2560
มหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส
  • มหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส

รายละเอียดโครงการ
มหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส

เจ้าของโครงการ
วัดป่ามัชฌิมวาส

สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พื้นที่โครงการ
11,950 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2561

มูลค่าโครงการ
153.7 ล้านบาท

เจดีย์สูง 133 เมตร