28 มิถุนายน 2560
Plum Phaholyothin 89 Phase 4-5
  • Plum Phaholyothin 89 Phase 4-5

รายละเอียดโครงการ
Plum Phaholyothin 89 Phase 4-5

เจ้าของโครงการ
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
พหลโยธิน 89-105 แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พื้นที่โครงการ
104,120

เสร็จสมบูรณ์
31 ก.ค. 2559

มูลค่าโครงการ
927.9 ล้านบาท

-