29 มิถุนายน 2560
CASA Condo Bangyai
  • CASA Condo Bangyai

รายละเอียดโครงการ
CASA Condo Bangyai

เจ้าของโครงการ
Casa Ville Co., Ltd.

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
52,219 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2560

มูลค่าโครงการ
590 ล้านบาท


Description : 39-storeys building.