29 มิถุนายน 2560
Central Pinklao
  • Central Pinklao

รายละเอียดโครงการ
Central Pinklao

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
7/222 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
43,139 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2559

มูลค่าโครงการ
348.00 ล้านบาท

CPN 1-A,B,C,D,E,F : อาคาร5 ชั้น (LB, L 1-3, LR)
CDS G,H,J : อาคาร 5ชั้น (LB, L 1-3, LR)