29 มิถุนายน 2560
Aspire Satorn-Tak sin 4
  • Aspire Satorn-Tak sin 4

รายละเอียดโครงการ
Aspire Satorn-Tak sin 4

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน ราชพฤกษ์ แขวง บางค้อ เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
18,248 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
214.63 ล้านบาท

อาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร