29 มิถุนายน 2560
Aspire Rachada-Wongsawang
  • Aspire Rachada-Wongsawang

รายละเอียดโครงการ
Aspire Rachada-Wongsawang

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
1411 กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
71,056 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2559

มูลค่าโครงการ
1,051.38 ล้านบาท

อาคาร 26 ชั้น 2 อาคาร