Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
จัดซื้อวัคซีน Sinopharm จำนวน 2,210 โดส

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด พยายามอย่างยิ่ง ในการจัดหาวัคซีนทางเลือก
ภายใต้โครงการ "ทำดี ยิ้มได้ สร้างสุข ตอน ยิ้มรับวัคซีน"

ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ภาคเอกชนออกค่าใช้จ่ายเอง ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาครัฐ และถือเป็นการดูแลพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้เราได้รับวัคซีน Sinopharm จำนวน 2,210 โดส

โดยเตรียมฉีดให้กับ พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ร่วมงานประจำโครงการ จำนวน 1,105 คน
ถือเป็นมาตรการในการดูแลบุคลากร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
 
โดยบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ได้บริจาควัคซีน ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 222 โดส
เพื่อมอบให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีน

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.