Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
บันทึกอีก 1 หน้าความทรงจำที่สำคัญของบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

         บันทึกอีก 1 หน้าความทรงจำที่สำคัญของ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ก่อสร้าง “อาคารสภาวิศวกร” เป็นที่ทำการแห่งใหม่
         เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา (ภาพจากขาวมือ) นายพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด พร้อมด้วย (กลาง) ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร (ภาพจากซ้ายมือ) นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” อาคารที่ทำการแห่งใหม่ โครงการประกอบด้วย อาคารที่ทำการสภาวิศวกร 1 หลัง และอาคารจอดรถยนต์ 1 หลัง โดยอาคารที่ทำการเป็นอาคารคอนกรีตสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตร สถานที่ตั้งโครงการอยู่ซอยลาดพร้าว 54
          ตามความมุ่งหวังของสภาวิศวกร เพื่อให้เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นเป็นภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ที่เน้นการให้ความสำคัญกับชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน  โดยกำหนดแล้วเสร็จเปิดให้บริการภายในปี 2565

 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2022 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.