Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
กิจกรรมดำนา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

กิจกรรมดำนา SMC เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
ณ ที่นา 180 ไร่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม เช่น วิธีการปลูกข้าว การเตรียมหน้าดิน เป็นต้น

อีกทั้ง พนักงานได้กระชับความสัมพันธ์กันอีกด้วย
 

  • ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดำนา SMC เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม


 

  • คุณพรอุดม โชติมโนธรรม ได้กล่าวให้ความรู้แก่พนักงาน 

  • ผู้สาธิตการดำนาที่ถูกต้อง


 

  • เด็กได้เรียนรู้ และ ทดลองการดำนาจริง yes


 

  • ดำนาครั้งนี้ แดดแรงแค่ไหนก็สู้ครับ


 

  • อากาศสดใส เหมาะแก่การดำนามากๆครับ


 

  • ทุกคนสนุกสนานกับการดำนาครั้งนี้มากครับ yes


 

  • ดำนากันอย่างไม่กลัวแดด


 

  • ทุกคนสู้ตายครับ laugh

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.