Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Weekly news : ไข้เลือดออก

"ไข้เลือดออก"..
ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนนับร้อย ภายในไม่กี่วัน...

เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝน จึงทำให้โรคไข้เลือดออกเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ หมั่นตรวจสอบและทำลายแหล่งน้ำขัง อันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่
ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก.

ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.