Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
โครงการ "พาน้องนักศึกษาฝึกงานดูงาน SMC ACADEMY WORKSHOP"

โครงการ "พาน้องนักศึกษาฝึกงานดูงาน SMC ACADEMY WORKSHOP"

 
            เพื่อเป็นการสิ้นสุดการฝึกงานกับบริษัทสยาม มัลติ คอน จำกัด อย่างสมบูรณ์แบบ คณะผู้บริหารจึงจัดให้มีกิจกรรม นำน้องๆ นักศึกษาฝึกงานของเราทุกคนเข้าอบรมหลักสูตร SMC ACADEMY WORKSHOP (ระยะสั้น) ซึ่งถือเป็นการย่อหลักสูตรที่วิศวกรของบริษัท รวมถึงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าร่วมก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงานก่อสร้าง โดยกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
            ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคน จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงได้รับประสบการณ์การทำงาน และมิตรภาพดีๆ ในตลอดระยะเวลาของการฝึกงานกับเรา


 
  • อาจารย์พรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกงาน


  • ภาพบรรยากาศกิจกรรม
 
 

 
 

 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.