Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
ภาพบรรยากาศการ "บริจาคโลหิต" ในโครงการ "ทำดี ยิ้มได้ สร้าง สุข" ครั้งที่ 1


ภาพบรรยากาศชาว SMC เกือบร้อยชีวิต ร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ "ทำดี ยิ้มได้ สร้างสุข" ครั้งที่ 1
ร่วมกับสภากาชาติไทย ตามโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งผู้ให้ สามคนรับ"
ในวันที่ 10 พฤษถาคม 2562
ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
    "ขอบคุณทุกท่านสำหรับการให้ที่ยิ่งใหญ่"

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.