04 ธันวาคม 2560
Food on Four at Seacon Bangkae
  • Food on Four at Seacon Bangkae

รายละเอียดโครงการ
Food on Four at Seacon Bangkae

เจ้าของโครงการ
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
607 ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

พื้นที่โครงการ
3,990 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2561

มูลค่าโครงการ
71.80 ล้านบาท

โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และรื้อถอน : พื้นชั้น 4 GL, พื้นชั้น 5 GL, Metal sheet
งานสร้างใหม่ ห้อง AHU ชั้น 4 และหลังคา Metal sheet