04 ธันวาคม 2560
Central World Renovate
  • Central World Renovate

รายละเอียดโครงการ
Central World Renovate

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
4,4/1-4/2 4/4 ถนน ราชดำริ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พื้นที่โครงการ
-

เสร็จสมบูรณ์
2561

มูลค่าโครงการ
169.20 ล้านบาท

โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และรื้อถอน : Zone A2B และ Zone Iseton