04 เมษายน 2565
Factory Waraporn Sompong Foods Sai Noi
  • Factory Waraporn Sompong Foods Sai Noi

รายละเอียดโครงการ
Factory Waraporn Sompong Foods Sai Noi

เจ้าของโครงการ
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
346 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

พื้นที่โครงการ
16,860.19 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2566

มูลค่าโครงการ
189.39 ล้านบาท

อาคารโรงงาน 1 ชั้น 1 อาคาร