15 มีนาคม 2565
NAN-RAM HOSPITAL
  • NAN-RAM HOSPITAL

รายละเอียดโครงการ
NAN-RAM HOSPITAL

เจ้าของโครงการ
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

พื้นที่โครงการ
-

เสร็จสมบูรณ์
2566

มูลค่าโครงการ
650 ล้านบาท

-