17 ธันวาคม 2562
QUINTARA RATCHADA 12
  • QUINTARA  RATCHADA 12

รายละเอียดโครงการ
QUINTARA RATCHADA 12

เจ้าของโครงการ
EASTERN STAR REAL ESTATE PCL.

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
-

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
10,444,133.64 บาท

-