19 พฤศจิกายน 2561
ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี
  • ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี

รายละเอียดโครงการ
ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี

เจ้าของโครงการ
บริษัท ทีซีซี กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
-

พื้นที่โครงการ
-

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
29,495,011.02 ล้านบาทถ้วน