27 กันยายน 2561
XT HUAIKHWANG
  • XT HUAIKHWANG

รายละเอียดโครงการ
XT HUAIKHWANG

เจ้าของโครงการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ชั้น 1 อาคารภคินท์ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

พื้นที่โครงการ
94,509 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
-

มูลค่าโครงการ
1,570.00 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม อาคาร A 41+1+1 ชั้น , ชั้นใต้ดิน 
ที่จอดรถ ชั้น 1-5