31 พฤษภาคม 2561
De LAPIS Charan 81
  • De LAPIS Charan 81

รายละเอียดโครงการ
De LAPIS Charan 81

เจ้าของโครงการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ติด MRT บางพลัด

พื้นที่โครงการ
44,485 ตรม

เสร็จสมบูรณ์
2562

มูลค่าโครงการ
565.30 ล้านบาท

คอนโด 32 ชั้น  1 อาคาร 
อาคารที่จอดรถ 9 ชั้น 1 อาคารอาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น 1 อาคาร ร้านค้า 1 อาคาร อาคารจอดรถ 1 อาคาร