25 กันยายน 2560
Brighton College International School Bangkok Phase 2
  • Brighton College International School Bangkok Phase 2

รายละเอียดโครงการ
Brighton College International School Bangkok Phase 2

เจ้าของโครงการ
บริษัท แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
15/1 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
93,146 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2560

มูลค่าโครงการ
628.09 ล้านบาท

อาคารเรียน 4 หลัง อาคาร 3 ชั้น
F-Sport&Dining hall อาคาร 2 ชั้น