03 กรกฎาคม 2560
Gateway Bang Sue
  • Gateway Bang Sue

รายละเอียดโครงการ
Gateway Bang Sue

เจ้าของโครงการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พื้นที่โครงการ
103,016 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2561

มูลค่าโครงการ
802.5 ล้านบาท

อาคาร 9 ชั้น 1 อาคาร
อาคาร 4 ชั้น 1 อาคาร