03 กรกฎาคม 2560
ASPIRE Erawan
  • ASPIRE Erawan

รายละเอียดโครงการ
ASPIRE Erawan

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
98,493 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2560

มูลค่าโครงการ
1051.54 ล้านบาท

อาคาร 31 ชั้น